copyable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copyable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copyable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copyable.

Từ điển Anh Việt

  • copyable

    xem copy