copy modification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copy modification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copy modification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copy modification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • copy modification

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đoạn hiệu chỉnh bản sao

  điện tử & viễn thông:

  sửa đổi bản sao