concave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concave.

Từ điển Anh Việt

 • concave

  /'kɔn'keiv/

  * tính từ

  lõm, hình lòng chão

 • concave

  (Tech) lõm

 • concave

  lõm

  c. down-warrd lõm xuống

  c. to ward lõm về phải

  c. up-ward lõm lên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • concave

  * kỹ thuật

  hố trũng

  làm lõm xuống

  lõm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • concave

  curving inward

  Antonyms: convex