concave joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concave joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concave joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concave joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • concave joint

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mạch xây lõm

  mối nối lõm

  vỉa lõm