concave-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concave-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concave-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concave-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concave-up

    * kỹ thuật

    lõm lên