concave-convex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concave-convex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concave-convex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concave-convex.

Từ điển Anh Việt

  • concave-convex

    (Tech) lõm-lồi