communication system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

communication system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm communication system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của communication system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • communication system

  * kỹ thuật

  hệ truyền thông

  xây dựng:

  hệ liên lạc

  toán & tin:

  hệ thống truyền thông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • communication system

  a system for communicating

  facility consisting of the physical plants and equipment for disseminating information

  Synonyms: communication equipment