communication bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

communication bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm communication bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của communication bus.

Từ điển Anh Việt

 • communication bus

  (Tech) buýt truyền thông

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • communication bus

  * kỹ thuật

  đường truyền thông

  toán & tin:

  buýt truyền thông