clay stratum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clay stratum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clay stratum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clay stratum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clay stratum

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tầng đất sét