clay pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clay pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clay pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clay pan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clay pan

    * kỹ thuật

    lớp đất sét cứng

    hóa học & vật liệu:

    tầng sét cứng