clay mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clay mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clay mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clay mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clay mass

    * kỹ thuật

    khối sét