claytonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

claytonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm claytonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của claytonia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • claytonia

    genus of mainly North American succulent herbs with white or pink flowers usually in terminal racemes

    Synonyms: genus Claytonia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).