clay-pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clay-pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clay-pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clay-pan.

Từ điển Anh Việt

  • clay-pan

    * danh từ

    đất sét cứng