clayish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clayish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clayish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clayish.

Từ điển Anh Việt

 • clayish

  * tính từ

  có chất đất sét

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clayish

  * kỹ thuật

  pha sét

  xây dựng:

  có chất đất sét