clay bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clay bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clay bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clay bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clay bit

    * kỹ thuật

    mũi khoan đất sét