clay pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clay pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clay pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clay pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clay pit

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mỏ đất sét

  hóa học & vật liệu:

  mỏ sét