clay pox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clay pox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clay pox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clay pox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clay pox

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất lẫn đất sét

  chất lẫn sứ

  chất lẫn vôi, gốm