clastic resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clastic resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clastic resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clastic resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clastic resistance

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sức cản đàn hồi