clastic deformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clastic deformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clastic deformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clastic deformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clastic deformation

    * kỹ thuật

    biến dạng đàn hồi