clastic energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clastic energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clastic energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clastic energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clastic energy

    * kỹ thuật

    năng lượng đàn hồi