clastic-plastic behaviour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clastic-plastic behaviour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clastic-plastic behaviour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clastic-plastic behaviour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clastic-plastic behaviour

  * kỹ thuật

  đàn hồi

  linh động

  xây dựng:

  sự làm việc mềm dẻo