chimney jambs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimney jambs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimney jambs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimney jambs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chimney jambs

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bờ dọc lò sưởi

    mặt nghiêng tường lò sưởi