chimney-piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimney-piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimney-piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimney-piece.

Từ điển Anh Việt

  • chimney-piece

    /'tʃimnipi:s/

    * danh từ

    mặt lò sưởi