chimney draft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimney draft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimney draft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimney draft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chimney draft

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  hút của ống khói

  xây dựng:

  sức hút trong ống khói