chimneypot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimneypot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimneypot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimneypot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chimneypot

    a short earthenware pipe on the top of a chimney to increase the draft

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).