broken stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broken stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broken stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broken stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • broken stone

  * kỹ thuật

  cuội

  đá dăm

  đá vụn

  sỏi

  hóa học & vật liệu:

  đá vỡ