bellows valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bellows valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bellows valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bellows valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bellows valve

  * kỹ thuật

  van hình chuông

  cơ khí & công trình:

  van bễ

  điện lạnh:

  van hộp xếp