balanced line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • balanced line

  * kỹ thuật

  dây chuyền cân bằng

  đường truyền cân bằng

  điện:

  cuộn dây làm cân bằng

  đường điện cân bằng

  đường được bù

  điện lạnh:

  đường dây cân bằng

  toán & tin:

  đường đối xứng

  tuyến cân bằng