balanced error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • balanced error

  * kỹ thuật

  lỗi cân bằng

  toán & tin:

  cân bằng lỗi

  sai số cân bằng