balanced dice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balanced dice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balanced dice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balanced dice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balanced dice

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quân xúc xắc cân đối