approx nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approx nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approx giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approx.

Từ điển Anh Việt

  • approx

    * phó từ

    (viết tắt của approximately) gần khoảng