alloy transistor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloy transistor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloy transistor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloy transistor.

Từ điển Anh Việt

  • alloy transistor

    (Tech) đèn tinh thể hợp kim, trăng-xít-to hợp kim