alloy piston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloy piston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloy piston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloy piston.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alloy piston

    * kỹ thuật

    ô tô:

    pittông hợp kim nhôm