alloy-junction transistor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloy-junction transistor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloy-junction transistor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloy-junction transistor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alloy-junction transistor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tranzito chuyển tiếp hợp kim