alloy junction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloy junction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloy junction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloy junction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alloy junction

    * kỹ thuật

    lớp chuyển tiếp hợp kim