alloy silver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloy silver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloy silver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloy silver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alloy silver

    * kỹ thuật

    hợp kim bạc