alloy semiconductor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloy semiconductor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloy semiconductor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloy semiconductor.

Từ điển Anh Việt

  • alloy semiconductor

    (Tech) chất bán dẫn hợp kim