alloyage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloyage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloyage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloyage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alloyage

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hợp kim hóa