alloy aluminium, aluminum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloy aluminium, aluminum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloy aluminium, aluminum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloy aluminium, aluminum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alloy aluminium, aluminum

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhôm hợp kim