agricultural wage boards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agricultural wage boards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agricultural wage boards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agricultural wage boards.

Từ điển Anh Việt

  • Agricultural Wage Boards

    (Econ) Các hội đồng tiền công trong nông nghiệp.

    + Các cơ quan do pháp luật quy định mức lương tối thiểu đối với những người làm nông nghiệp ở Anh, xứ Wales và Scotland cùng một cách chính thức như các hội đồng tiền công.