agreement on engineering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement on engineering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement on engineering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement on engineering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement on engineering

    * kinh tế

    hiệp định kỹ thuật công trình