agreement on economic aid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement on economic aid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement on economic aid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement on economic aid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement on economic aid

    * kinh tế

    hiệp định viện trợ kinh tế