agreement of intent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement of intent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement of intent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement of intent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement of intent

    * kinh tế

    thỏa thuận ý hướng