agreement in principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreement in principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreement in principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreement in principle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreement in principle

    * kinh tế

    thỏa thuận về nguyên tắc