accumulator traction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator traction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator traction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator traction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator traction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự kéo bằng ắc quy