accumulator jar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator jar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator jar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator jar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator jar

    * kỹ thuật

    điện:

    bình đựng ắcqui