accumulator carriage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator carriage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator carriage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator carriage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator carriage

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bàn trượt tích lũy

    con trượt tích lũy