accumulator battery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator battery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator battery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator battery.

Từ điển Anh Việt

 • accumulator battery

  (Tech) bình điện (trữ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accumulator battery

  * kỹ thuật

  ắcqui

  bình ắcqui

  bộ pin nạp lại được

  bộ pin thứ cấp

  bộ pin trữ điện

  bộ tích trữ điện