noãn hình trong Tiếng Anh là gì?

noãn hình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn hình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn hình

    egg - shaped