noãn bạch trong Tiếng Anh là gì?

noãn bạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn bạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn bạch

    protein, egg - white